Shony Vrtec

V Fight Clubu Shony predstavljamo unikaten pristop k učenju borilnih veščin v Sloveniji.

V programu SHONY VRTEC bodo predšolski otroci razvijali znanja in sposobnosti, ki jim bodo na njihovi športni poti služila kot osnova za uspešno udejstvovanje v vseh športnih panogah. Otroci med 3. in 6. letom starosti so namreč najbolj učljivi in velikokrat prav znanja, pridobljena v tem obdobju igrajo pomembno vlogo pri njihovi uspešnosti.

Otroci se bodo skozi igro učili osnov motorike, elementov gimnastike, atletike in borilnih iger. Pred vstopom v šolo bomo otroke na osnovi rezultatov specifičnih testov motoričnih sposobnosti, opaženih karakternih značilnosti in izraženih želja usmerili v zanje primerno olimpijsko borilno disciplino (karate, boks, taekwondo) in na ta način pod strokovnim vodstvom diplomantov Fakultete za šport, poleg zdravega načina preživljanja prostega časa , načrtno gradili tekmovalni kader v omenjenih disciplinah.

Share: